Dobra Energia dla Olsztyna

Pod hasłem "Poczuj Dobrą Energię" prowadzimy kampanię informacyjną. Chcemy powiadomić, zaciekawić, a przede wszystkim - przekonać mieszkańców Olsztyna do projektu budowy nowej elektrociepłowni.

Zależy nam na szerokim dotarciu do jak największej liczby Olsztynian oraz poznaniu ich opinii na temat planowanej inwestycji, dlatego zaplanowaliśmy szereg działań, w tym:

  • strefy informacyjne w przestrzeni miejskiej,
  • konferencje i spotkania informacyjne,
  • działania edukacyjne,
  • działania animacyjne i  konkursy,
  • publikacje o charakterze ogólnym i specjalistycznym,
  • wsparcie lokalnych inicjatyw naszych odbiorców ciepła,
  • możliwości spotkań i rozmów z ekspertami,
  • wycieczki techniczne,
  • badania ankietowe mieszkańców.
 
facebook