Nowa energia

Olsztyn potrzebuje dobrej energii m.in. dlatego, że fabryka Michelin, która zaopatruje miasto w ponad połowę energii cieplnej w 2022 r. zaprzestanie produkcji ciepła. Fabryka odchodzi od węgla na rzecz produkcji energii na własne potrzeby z gazu ziemnego. Wraz zaprzestaniem produkcji ciepła w Michelin, miasto musi zbudować nowe, własne źródła energii.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej modernizuje ciepłownię Kortowo i planuje budowę nowej elektociepłowni przy ul. Lubelskiej zasilanej paliwem alternatywnym z wyselekcjonowanych odpadów, a w momentach szczytowych także gazem ziemnym. Elektrociepłownia dostarczy miastu wielu korzyści ekonomicznych i środowiskowych.

Nowa ciepłownia zapewni mieszkańcom dostawy energii przez najbliższe 25 lat.

 

Infografika nt. spalarni w Polsce (stan na marzec 2019 r.)

 

 

facebook