O projekcie

Obecnie w Olsztynie ciepło do ogrzewania mieszkań i budynków produkują dwie ciepłownie węglowe. Jednak jedna z nich, należąca do firmy Michelin, ogłosiła, iż w najbliższej przyszłości znacznie ograniczy produkcję ciepła dostarczanego mieszkańcom Olsztyna.

W związku ze spodziewanym brakiem ciepła, w Olsztynie musi zostać wybudowana nowa elektrociepłownia. Nowy zakład do wytwarzania energii cieplnej zamiast węgla będzie wykorzystywał paliwo z odpadów komunalnych, powstających w Olsztynie i w regionie.

Elektrociepłownia zbudowana zostanie na obrzeżach miasta, w dzielnicy przemysłowej, przy ulicy Lubelskiej. W trosce o środowisko naturalne, wiele krajów buduje elektrociepłownie opalane paliwem z odpadów komunalnych. W Europie działa około 500 takich elektrociepłowni. Dzięki temu zamiast składowania odpadów na wysypiskach wykorzystuje się je do wytwarzania energii z zachowaniem bardzo rygorystycznych wymogów prawnych związanych z ochroną środowiska i zdrowia.

facebook