Dane kontaktowe

  • Adres do korespondencji:
    ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn

  • Centrala: (89) 524 05 34

  • FAX: (89) 524 02 10

  • Sekretariat: (89) 524 03 04

  • E-Mail: biuro@mpec.olsztyn.pl

  • Pogotowie ciepłownicze: 993

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o
Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy
nr KRS 0000072800
Kapitał zakładowy 53 394 000 PLN
NIP 739 02 00 206
REGON 510620015

facebook