Energia z odpadów

 

Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie 37 gmin środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Jak wynika ze statystyk co roku wytwarzamy coraz więcej odpadów. Ocenia się, że 2018 r. przecietny mieszkaniec kraju "wyprodukował" około 310 kg odpadów i według specjalistów liczba ta będzie w najbliższych latach stale rosła.

Pozostałe po segregacji odpady są cennym źródłem energii. Jeszcze do niedawna były one w Polsce składowane na wysypiskach. Obecnie m.in. w myśl zaleceń Unii Europejskiej, powinny być one wykorzystane do celów energetycznych. W Europie działa obecnie około 500 spalarni odpadów, które dostarczają jedną czwartą energii  potrzebnej do celów bytowych lokalnych społeczności. 

 

 

 

facebook