Czyste powietrze

 

Nowa elektrociepłownia zasilana paliwem z przetworzonych odpadów komunalnych i zbudowana według sprawdzonych technologii, będzie spełniać wyśrubowane normy środowiskowe. Przez ograniczenie wykorzystania węgla jako paliwa, zmniejszy się emisja rakotwórczych pyłów PM2,5. Monitorowane będą takie zanieczyszczenia jak np. rtęć, kadm czy dioksyny i furany, których w ciepłowniach węglowych się nie bada. 

Termiczne przetwarzanie odpadów wyeliminuje transport pozostałości odpadów po recyklingu poza województwo do innych spalarni i cementowni. Zmniejszy się ilość odpadów oddawanych na składowiska, poprawią się warunki sanitarne. Instalacja uniezależni miasto od kosztownego surowca jakim jest węgiel kamienny, zmniejszy koszty emisji dwutlenku węgla. Nastąpi wzrost efektywności wytwarzania energii poprzez redukcję energii pierwotnej. Projekt został oceniony przez RDOŚ i Sanepid jako bezpieczny.

Jak podaje Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP) w 2016 r. w europejskich spalarniach odpadów poddano utylizacji około 93 mln ton paliwa, co doprowadziło do wytworzenia około 19 mln ton popiołów dennych. Popioły denne poddawane są dalszemu recyklingowi, znajduje się w nich bowiem dużo metali i minerałów.  

Skład popiołu dennego:

Frakcja mineralna: 80-85%

Metale: 10-12% (stal i metale nieżelazne)

Metale nieżelazne: 2-5% (w tym 2/3 aluminium)

W 2014 r. tylko w spalarniach holenderskich i francuskich odzyskano z popiołów dennych łącznie 37 tys. ton aluminium. Metal ten był później używany w odlewniach przemysłu samochodowego do produkcji bloków silników spalinowych.

Jak podaje CEWEP Ilość żelaza, które można odzyskać z europejskiego popiołu dennego jest równoważna budowie około 26 statków wycieczkowych (1,4 mln ton żelaza).

Przyjmuje się, że odzyskanie tony metalu z popiołów dennych stanowi ekwiwalent 2 ton gazów cieplarnianych. Dzięki recyklingowi metali uzyskuje się w europejskich spalarniach ok. 3,4 mln ton ekwiwalentu CO2.

Popioły po recyklingu metali używane są do podbudowy dróg i rekultywacji wysypisk.

Więcej na ten temat tutaj.

 

facebook