Bezpieczeństwo

 

Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne oraz dbałość o ochronę środowiska, ważna jest dywersyfikacja paliw stosowanych do produkcji ciepła. MPEC nie rezygnuje całkowicie z węgla kamiennego, jego udział będzie nadal znaczący w miksie paliwowym i wynieosie ok. 30% ogólnego zużycia paliwa w skali roku.

Zaostrzone przepisy Unii Europejskiej wymuszają jednak stopniowe ograniczanie produkcji ciepła, opartej na spalaniu węgla i zamianę technologii na taką, która wykorzystuje paliwa niskoemisyjne lub uznane za „bezemisyjne”. W nowej elktrociepłowni zostaną zastosowane technologie o najniższych możliwych normach emisyjnych. Dodatkowo monitorowane będą zanieczyszczenia, których w ciepłowniach węglowych się nie bada np. rtęć, kadm czy dioksyny i furany.

facebook