Aktualności

 • Większość mieszkańców za racjonalnym korzystaniem z surowców energetycznych

  dodano: 2016-03-30 11:58:29

  Z przeprowadzonych w październiku ub. roku badań wśród mieszkańców Olsztyna jednoznacznie wynika, że aż 88% z nich popiera pomysł wykorzystania odpadów do produkcji ciepła.

  -Taki wynik bardzo nas cieszy i zachęca do dalszych wzmożonych prac nad realizacją nowej inwestycji – mówi Konrad Nowak, Prezes Zarządu MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie. - Jest to dla nas duża motywacja do działania.

  Warto dodać, że badanie zostało przeprowadzone przez wyspecjalizowaną firmę badawczą KF Research, Koszary Funka, która przeprowadziła je na grupie mieszkańców Olsztyna powyżej 15 roku życia –  reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć i wykształcenie. Maksymalna wielkość błędu w tego rodzaju badaniu wynosi 4%.

  Jak się okazało, wielu Olsztyniaków nie wie, że firma Michelin w przyszłości przestanie dostarczać energię cieplną. Aż 60% nic na ten temat nie słyszało, a większość tych, do których dotarła ta informacja, nie była nią w ogóle zainteresowana.

  -Problem dotyczy nas wszystkich – komentuje wynik Konrad Nowak. - To, że Michelin ograniczy dostawy ciepła obliguje nas do poszukiwania i tworzenia nowych źródeł, które zapewnią wszystkim mieszkańcom Olsztyna energię cieplną. Takim źródłem będzie elektrociepłownia, wytwarzająca energię z przetworzonych odpadów.

  Wydaje się to dobrym rozwiązaniem, zważywszy na to, że aż trzy czwarte mieszkańców Olsztyna woli nowoczesną instalację, wykorzystującą paliwo z przetworzonych odpadów, niż tradycyjną węglową.

  Powyższy wykres przedstawia odpowiedź respondentów - mieszkańców Olsztyna - na pytanie, czy budowa nowoczesnych ekologicznych elektrociepłowni, wytwarzających energię z odpadów komunalnych to dobry pomysł? (Źródło: Badanie KF Research, 2015). 

  Ponad 70% mieszkańców Olsztyna nie wie, że w naszym mieście ma powstać nowa elektrociepłownia. Jedynie 30% słyszało o planach budowy instalacji, wykorzystującej przetworzone odpady do produkcji energii na obrzeżach miasta. Warto dodać, że tylko 10% z nich jest zainteresowanych tym tematem.

  Badanie pokazuje również że tylko połowa mieszkańców zdaje sobie sprawę o mniejszych zanieczyszczeniach emitowanych przez nowe elektrociepłownie, wykorzystujące przetworzone odpady w porównaniu do emisji ciepłowni węglowych.

  - Teraz przede wszystkim stawiamy na komunikację z mieszkańcami. Chcemy ich poinformować o nowej inwestycji. Podjęliśmy szereg działań w tym kierunku, między innymi prowadzimy kampanię „Dobra Energia Olsztyna”. To wszystko ma zwiększyć wiedzę i świadomość na temat nowej inwestycji, która powstaje w Olsztynie - podsumowuje Prezes MPEC Konrad Nowak

  Zobacz prezentację raportu z badań przeprowadzonych przez firmę KF Research (kliknij). 

facebook