Aktualności

 • Podpisanie umowy

  dodano: 2019-06-14 08:22:00

  7 czerwca 2019 r. podpisana została z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  Głównym celem projektu jest zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez ich termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii jako domknięcie procesu zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim. Obliczony zgodnie z zapisami wytycznych maksymalny wkład funduszy UE w projekt wynosi ok. 172 mln zł.

  Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w procedurze konkursowej pod koniec grudnia 2016 roku, a jego ocena trwała do lutego 2018 r., kiedy otrzymano informację, że wniosek spełnił wszystkie kryteria oceny merytorycznej II stopnia, co stanowi podstawę do podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu i podpisania umowy. W dniu 1 marca 2018 r. NFOŚiGW na stronie internetowej umieścił informację, że Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 28 lutego 2018 r. zatwierdziła listę projektów wybranych do dofinasowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-104/16. Wniosek o dofinansowanie złożony przez MPEC znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów wybranych do dofinasowania. Ze względu na ubieganie się o pomoc publiczną na zasadach ogólnych, projekt wymagał notyfikacji przez Komisję Europejską. W dniu 13 lipca 2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonał notyfikacji pomocy publicznej projektu i skierował projekt do notyfikacji przez Komisję Europejską. Decyzja Komisji Europejskiej o notyfikacji pomocy publicznej została wydana w dniu 15.04.2019 r.

   

facebook