Aktualności

 • Na czym polega gospodarka obiegu zamkniętego?

  dodano: 2019-06-23 13:49:00

  Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) to koncepcja, według której produkty, materiały i surowce powinny pozostawać w obiegu gospodarczym tak długo, jak jest to możliwe, a odpady – jeżeli już powstaną – powinny być traktowane jako surowce wtórne, które można poddać recyklingowi, przetworzyć i ponownie wykorzystać.
  Koncepcja GOZ jest przeciwieństwem gospodarki opartej na zasadzie „wyprodukuj, zużyj, wyrzuć”, w której odpady są przeważnie ostatnim etapem cyklu życia produktu.
   
  W 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła zrekonstruowaną koncepcję pn. „Circular Economy” (gospodarka o obiegu zamkniętym), która zakłada znaczące zmniejszenie składowania i unieszkodliwiania odpadów na rzecz powtórnego użycia i recyklingu.
   
  Unijny pakiet „Circular Economy” zakłada objęcie recyklingiem (surowcowym i biologicznym) 65 proc. odpadów komunalnych, 75 proc. odpadów opakowaniowych oraz ograniczenie ilości wszystkich składowanych odpadów do maksymalnie 10 proc. w 2030 r.
   
  Ideę gospodarki obiegu zamkniętego przedstawiamy na poniższej infografice.
   
   
   
   
facebook