Aktualności

 • Komisja Europejska na „TAK”

  dodano: 2019-04-16 13:17:00

  Ponad 60 mln zł więcej przyznała olsztyńskiemu projektowi odpadowemu Komisja UE. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie właśnie otrzymało potwierdzenie wsparcia finansowego instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w wysokości 233 mln zł.

  Stolica Warmii i Mazur stoi w przededniu budowy wysokowydajnej instalacji kogeneracji o wysokiej sprawności energetycznej. Jest to kolejna ITPO w Polsce, która w procesie przetwarzania odpadów komunalnych będzie produkowała energię cieplną i elektryczną. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła wsparcie w wysokości 54 mln EUR dla olsztyńskiego projektu.

  KE w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej, zatwierdziła polskie plany wsparcia budowy wysokowydajnej elektrociepłowni wytwarzającej energię z odpadów, zlokalizowanej w Olsztynie. Beneficjentem przyznanych środków finansowych jest spółka komunalna - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

  Projekt zostanie zrealizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy MPEC, a partnerem prywatnym, wybranym przez beneficjenta w drodze procedury konkurencyjnej. Ponadto Komisja ustaliła, że udzielona pomoc przyczyni się do osiągnięcia celów UE w zakresie energii i ochrony środowiska. Istotne jest to, że kogeneracja zwiększa efektywność energetyczną poprzez recykling ciepła z wytwarzania energii elektrycznej do innych zastosowań. W olsztyńskim przypadku do publicznego ogrzewania komunalnego, z korzyścią dla środowiska naturalnego. Nowa instalacja przyczyni się również do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach poprzez spalenie około 100.000 ton odpadów, które są obecnie składowane na wysypiskach.

  Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy ITPO. W wyznaczonym czasie wpłynęły 3 oferty o wartości:  od 3.522.466.569,77 PLN  do 4.988.306.470,88 PLN.

   

   

   

facebook