Aktualności

 • Kolejny krok do realizacji Elektrociepłowni w Olsztynie

  dodano: 2019-11-28 14:58:00

  Spółka MPEC podpisała umowę z firmą Dobra Energia dla Olsztyna na realizację projektu w ramach, którego powstanie m.in. instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Nowa elektrociepłownia, która ma powstać przy ulicy Lubelskiej, pokryje około 30 procent zapotrzebowania miasta w ciepło.

  Projekt nowej elektrociepłowni to odpowiedź na problemy Olsztyna. Już wkrótce obecny partner prywatny – Michelin - przestanie dostarczać ciepło niemal połowie miasta. Stąd konieczność wybudowania nowego źródła ciepła. Firma Dobra Energia dla Olsztyna, która została wyłoniona w drodze procedury konkurencyjnej, będzie odpowiedzialna za wybudowanie instalacji oraz przez 25 lat będzie zarządzała obiektem.

  Przedsięwzięcie ma szczególne znaczenie nie tylko dla Olsztyna, ale również całego województwa warmińsko-mazurskiego. Nowa instalacja zapewni mieszkańcom Olsztyna dostawy ciepła oraz rozwiąże problem zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego, domykając tym samym system gospodarki odpadami w całym regionie Warmii i Mazur. Przyczyni się również do osiągnięcia celów UE w zakresie energii i ochrony środowiska.

  Projekt pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 do 100 tys. ton rocznie. Dzięki realizacji tego projektu Spółka Dobra Energia dla Olsztyna będzie w stanie zaabsorbować co najmniej 173 mln dotacji z Unii Europejskie, a w trakcie trwania inwestycji zostanie stworzonych do 500 nowych miejsc pracy.

  W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: Lidia Warnel - V-ce Prezes Zarządu Spółki MPEC, Konrad Nowak - Prezes Zarządu Spółki MPEC, Mirosław Kowalewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC, Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna, David Delgado Romero - Członek Zarządu Spółki Dobra Energia dla Olsztyna, Carlos A. Perez - Członek Zarządu Spółki Dobra Energia

  Konrad Nowak - Prezes Zarządu Spółki MPEC

  Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna

  David Delgado Romero - Członek Zarządu Spółki Dobra Energia

  Carlos A. Perez - Członek Zarządu Spółki Dobra Energia

  Przed mikrofonem Krzysztof Witkowski, Prezes Zarządu Spółki Dobra Energia

  Umowę podpisują David Delgado Romero - Członek Zarządu Spółki Dobra Energia (z lewej) i Konrad Nowak - Prezes Zarządu Spółki MPEC

  Umowę podpisuje Carlos A. Perez - Członek Zarządu Spółki Dobra Energia

  Wzajemne gratulacje po podpisaniu umowy

  Od lewej: Lidia Warnel - V-ce Prezes Zarządu Spółki MPEC, Konrad Nowak - Prezes Zarządu Spółki MPEC, Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna, Krzysztof Witkowski, Prezes Zarządu Spółki Dobra Energia, Carlos A. Perez - Członek Zarządu Spółki Dobra Energia, David Delgado Romero - Członek Zarządu Spółki Dobra Energia

facebook