Aktualności

 • Jedno z największych dotychczasowych badań nie wykazuje żadnych dowodów na to, że emisje związane ze spalaniem odpadów wpływają na dzieci

  dodano: 2019-05-02 12:11:00

  Styczniowy numer pisma naukowego Environment International opublikował wyniki jednego z największych z dotychczasowych badań dotyczących ew. zagrożeń zdrowotnych pochodzących ze spalania odpadów komunalnych.

  Badania przeprowadzono w latach 2003-2010 i dotyczyły niemowląt urodzonych w odległości do 10 km od 22 brytyjskich spalarni odpadów komunalnych. Analizą objęto 1 025 064 urodzeń i 18 694 zgonów niemowląt pod kątem emisji cząsteczek PM10 (mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm) w skład których  mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany, uwalniane podczas spalania paliw stałych i ciekłych.

  Zespół badawczy „nie znalazł dowodów na zwiększone ryzyko wystąpienia ngatywnych skutków, w tym masy urodzeniowej, porodu przedwczesnego i umieralności niemowląt, w odniesieniu do emisji spalin w pobliżu spalarnii odpadów komunalnych".

  Zespół badawczy sugeruje, że wyniki badań powinny być podobne na innych obszarach, gdzie spalarnie działają zgodnie z podobnymi przepisami i z podobnymi strumieniami odpadów.

  Nie stwierdzono nadmiernego ryzyka w stosunku do żadnego z wyników badania (śmiertelność, porody mnogie, stosunek płci, ciężar ciała itp.). Nie znaleziono powiązań między bliskością spalarni lub emisjami, a wynikami zdrowotnymi niemowląt.

  Pełne omówienie badań pod tym linkiem w pliku pdf (w języku angielskim).

   

facebook