Archiwum aktualności

 • Ekspercka debata i otwarte konsultacje

  dodano: 2012-12-04 15:39:00

  Dwa dni (środa i czwartek, 17 – 18 października), trwały merytoryczne spotkania dotyczące „zmian w systemie ciepłowniczym Olsztyna w obszarze wytwarzania ciepła po roku 2017”. W środę, w Hotelu Park spotkali się eksperci ciepłownictwa, prawnicy, ekonomiści reprezentujący krajowe ośrodki naukowe, kancelarie prawne, instytucje branżowe.

  Dwa dni (środa i czwartek, 17 – 18 października), trwały merytoryczne spotkania dotyczące „zmian w systemie ciepłowniczym Olsztyna w obszarze wytwarzania ciepła po roku 2017”. 
  W środę, w Hotelu Park spotkali się eksperci  ciepłownictwa, prawnicy, ekonomiści reprezentujący krajowe ośrodki naukowe, kancelarie prawne, instytucje branżowe. Dyskusja toczyła się wokół czterech zagadnień:

   

  1. Czy gmina powinna angażować środki w finansowanie inwestycji energetycznych? Aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne.
  2. Instytucjonalny model rynku ciepła w Olsztynie - scenariusze na tle rozwiązań krajowych.
  3. Model optymalnego systemu zaopatrzenia w ciepło dla Olsztyna -  źródła scentralizowane czy inne rozwiązania – aspekty techniczne, efektywnościowe.
  4. Lokalne paliwo alternatywne – szansa czy problem. Połączenie projektów MPEC i ZGOK.

  Eksperci byli zgodni, iż ani Spółka MPEC, ani miasto nie są w stanie sfinansować kosztów tak potrzebnej Olsztynowi inwestycji i trzeba szukać wsparcia zewnętrznego. Stwierdzili też, że jedyną szansą na uzyskanie takiego wsparcia, jest działanie w formule partnerstwa publiczno – prywatnego oraz sięgnięcie po środki unijne. Eksperci nie mieli też wątpliwości co do systemu zaopatrzenia w ciepło - dostaw może zapewnić jedno nowe, scentralizowane źródło wytwarzające w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną. Tym samym krytycznie ocenili alternatywne propozycje sugerujące budowę kilku małych, lokalnych źródeł lub jednego, uzupełniającego źródła o małej mocy (20 – 30 MW) oraz zmodernizowania Ciepłowni Kortowo tak, by stała się źródłem głównym.  Zastosowanie tych rozwiązań groziłoby dekompozycją systemu miejskiej sieci ciepłowniczej, która powinna być zasilana z dwóch przeciwległych kierunków. Ponadto nie spełniały one założeń technicznych, jakim ma odpowiadać nowe źródło. 

  Zgodzono się też, że planowana instalacja powinna wykorzystywać  alternatywne paliwo powstałe z termicznej obróbki odpadów komunalnych. Będzie ono produkowane już w końcu przyszłego roku w spalarni na Tracku. Wszyscy uznali, że najważniejsze jest, by nowe źródło dawało możliwie najtańsze ciepło, gwarantowało bezpieczeństwo jego dostaw i nie było szkodliwe dla środowiska.

  Te same tematy omawiano na otwartym spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami Olsztyna w Auditorium Maximum (czwartek, 18 października). Eksperci wyjaśniali dlaczego rekomendują takie, a nie inne rozwiązania, olsztynianie zgłaszali swoje pytania, wątpliwości i osobiste opinie. Nie brakowało kontrowersji dotyczących zarówno sposobu powiadomienia o spotkaniu, jak i wyjaśnień ekspertów. Głos zabierali także pracownicy MPEC oraz dwoje olsztyńskich radnych.
  Podsumowując spotkanie prezydent Piotr Grzymowicz stwierdził, że choć nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte, to kierunkowe decyzje należy już zacząć wypracowywać. Między innymi te, dotyczące szukania odpowiednich funduszy unijnych. Dobrze się też stało, że w nowym źródle ciepła wykorzystane będzie paliwo pochodzące ze spalania odpadów komunalnych.


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z debaty eksperckiej dotyczącej „Zmian w systemie ciepłowniczym Olsztyna w obszarze wytwarzania ciepła po 2017r." oraz pozostałych dokumentów

   

Pliki

facebook