Aktualności

 • 40 mln euro wsparcia na budowę Ekociepłowni w Olsztynie

  dodano: 2020-01-31 11:01:00

  Władze Olsztyna określają tę inwestycję jako kluczową zarówno dla stolicy Warmii i Mazur, jak i całego regionu. Pół roku temu wybrano wykonawcę budowy ekociepłowni, teraz - 31 stycznia 2020 r. - prezydent Piotr Grzymowicz i prezes spółki MPEC Konrad Nowak poinformowali, że Komisja Europejska zgodziła się udzielić na ten cel dofinansowania.
  • Komisja Europejska zgodziła się na dofinansowanie budowy ekociepłowni w Olsztynie kwotą 40 mln euro - pisze Portal Samorządowy.
  • Inwestycja, którą zrealizuje firma Dobra Energia dla Olsztyna, ma być wykonana w ciągu 36 miesięcy. Prace ruszą na przełomie marca i kwietnia.
  • Będzie to instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z ciepłownią szczytową. Nowa elektrociepłownia wypełni deficyt ciepła powstały po rezygnacji podmiotu prywatnego z produkcji energii do miejskiej sieci ciepłowniczej.

  Urząd Miasta Olsztyna podkreśla, że prace związane z przygotowaniem inwestycji zaczęły się już około 10 lat temu. Podpisanie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym pomiędzy MPEC Sp. z o.o. a wybranym wykonawcą - firmą Dobra Energia dla Olsztyna, który wybuduje Ekociepłownię za własne pieniądze oraz będzie nią zarządzać przez 25 lat, nastąpiło w listopadzie 2019 r.

  - To zadanie jest niezwykle potrzebne - zaznaczył podczas piątkowej (31 stycznia 2020 r.) konferencji prasowej prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - Informacje, jakie dotarły do nas z Komisji Europejskiej bardzo nas cieszą. Władze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej bardzo zabiegały o unijne dofinansowanie tego zadania. I, co najważniejsze, z dobrym skutkiem - dodał.

  Dobry skutek oznacza 40 mln euro dofinansowania na realizację inwestycji. W Olsztynie podkreślają, że Ekociepłownia to kluczowy projekt nie tylko dla stolicy Warmii i Mazur oraz jej mieszkańców, ale dla całego regionu, oznacza bowiem zabezpieczenie w ogrzewanie oraz ciepłą wodę. Ponadto instalacja będzie domknięciem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w całym regionie.

  - Przedstawiciele Unii poparli naszą strategię - stwierdził prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie Konrad Nowak. - Projekt przedstawiony przez nas oraz przez Gdańsk zostały ocenione bardzo dobrze i zyskały dofinansowanie. Co więcej, jeśli znajdą się pieniądze, wsparcie może zostać zwiększone z obecnych blisko 170 mln złotych do 230 mln złotych - zwrócił uwagę. Start robót budowlanych zaplanowano na przełom marca i kwietnia. 

  - Pierwszy etap – budowa szczytowej kotłowni gazowo-olejowej ma się zakończyć po 18 miesiącach. Główna część ciepłowni na paliwo alternatywne pozyskiwane z wysokokalorycznych odpadów, które nie mogą być składowane na wysypiskach, ma zostać zrealizowana w ciągu 36 miesięcy - poinformował Urząd Miasta Olsztyna. 

  Urzędnicy zwracają uwagę, że Ekociepłownia to także ogromny krok w stronę ekologii, ponieważ oznacza zdecydowane ograniczenie emisji do atmosfery pyłów, gazów cieplarnianych i trujących związków. Zużycie węgla do produkcji energii cieplnej zostanie zredukowane z 98 proc. do ok. 36 proc.

facebook